Pedagogische werkwijze & speelmaterialen

Alles weten van kindontwikkeling is één ding, zorgen dat je de optimale ondersteuning hierin biedt is een tweede. Hiervoor zijn twee dingen belangrijk: een veilige omgeving zowel fysiek als emotioneel en aandacht voor het natuurlijke ontwikkelproces van het kind. Daarnaast is het in de wereld van nu belangrijk dat kinderen niet overspoeld raken door te veel prikkels en rustig hun indrukken kunnen verwerken. Daarom biedt CompaNanny een rustige en veilige omgeving waar Nannies op een liefdevolle en persoonlijke manier de kinderen ondersteunen in hun ontwikkeling.

De ontwikkeling van de belangrijkste vaardigheden wordt ondersteund door elementen uit de volgende drie pedagogische stromingen: de visie van Emmi Pikler, het gedachtegoed van Reggio Emilia en de methode van How2Talk2Kids.

Voorbeelden van onze werkwijze in de praktijk

Aandacht voor emotionele veiligheid

De Nannies erkennen en benoemen zichtbare en geuite gevoelens van kinderen. Zo geven ze kinderen de ruimte zichzelf te zijn. Boosheid en verdriet zijn bijvoorbeeld twee gevoelens die kinderen mogen hebben en waar Nannies hen in kunnen ondersteunen.


Passief speelgoed maakt actieve kinderen.

 Passief speelgoed maakt kinderen actief! Materiaal dat ongedefinieerd is (blokken, ballen, lapjes e.d.), doet een beroep op de creativiteit van het kind zelf. Kinderen bedenken variaties in spel die wij als volwassenen niet meer zouden bedenken. Door passief speelgoed en materiaal in verschillende hoekjes aan te bieden, gaan kinderen hiermee stapelen, verzamelen, sorteren en imiteren.
 

Alle bewegingsfases zijn belangrijk

Er wordt met een ruime grondbox gewerkt waar de allerkleinste baby’s ongestoord in kunnen spelen. Zo krijgt het kind voldoende bewegingsruimte om zichzelf alle overgangsfasen eigen te maken.Liggen, tijgeren, zitten en tot slot lopen op eigen tempo.
 

Kinderen zijn net als volwassenen

Ieder kind heeft een eigen persoonlijkheid en wil erkend en gerespecteerd worden. Daarom vertellen Nannies altijd aan kinderen wat ze gaan doen en waar ze mee bezig zijn. Bijvoorbeeld het wassen van een gezichtje. Door het aan te kondigen, begrijpt een kind wat er komen gaat en voelt het zich gerespecteerd. Dit stimuleert en gevoel van emotionele veiligheid van een kind en daarmee een goede ontwikkeling.