Is er een wenperiode voor mijn kind en hoe ziet deze eruit?

Zeker. CompaNanny heeft een wenperiode van 3 dagen, die in lengte toenemen. Elk kind heeft een wenperiode die start voor de ingangsdatum van het contract en duurt tot ongeveer twee weken na die datum. Er zal één wendag plaatsvinden voordat het contract is ingegaan. De overige twee wendagen vinden plaats vanaf het moment dat het contract is ingegaan.
 
Tijdens de eerste wendag komt je kind 2 tot 4 uur. Om de overgang van thuis naar CompaNanny zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen vragen wij je als ouder om het eerste halve uur bij het kind op de groep te blijven. Zo krijgt het kind een gevoel van veiligheid, omdat de voor hem vertrouwde persoon als het ware ‘toestemming’ geeft aan het nieuwe gezicht (de Nanny) om hem te verzorgen. 
 
Vanaf de tweede wendag is de periode dat ouders bij hun kind op de groep blijven korter dan een half uur. De tweede en derde wendag vinden plaats na ingang van het contract. De wenperiode duurt gemiddeld 1 tot 2 weken, met een maximum van 3 weken. De tweede wendag duurt 4 tot 6 uur; de derde wendag duurt 6 tot 8 uur.    

Je ontvangt het wenschema van je kindje uiterlijk 2 weken voor de startdatum van de groepsteamleidster van de groep waar je kind naar toe zal gaan. Zij zal jullie ook uitnodigen voor het intakegesprek.
 

Waarom hanteren jullie een wenperiode?

Er zijn verschillende redenen waarom CompaNanny een wentraject inzet. Wendagen zijn bedoeld om de overgang van thuis naar CompaNanny zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen. Door middel van wendagen laten we kinderen uitgebreider kennismaken met de Nannies en andere kinderen van de groep en laten we ouders kennismaken met de gebruiken op de groep. Een wentraject wordt ook ingezet met als doel dat het kind zich sneller thuis voelt bij ons, omdat het gerustgesteld is door het zorgzame contact dat hij ervaren heeft tussen zijn ouder(s) en de Nannies. Ook is het voor het kind goed om al op de eerste wendag een afscheidsmoment met zijn ouder(s) te hebben, omdat het daarmee direct kan oefenen om zonder ouder(s) op de groep te zijn. Na twee en een half uur wordt het kind weer opgehaald en heeft het even kunnen proeven aan het contact met de Nannies en de andere kinderen.

 

 
 
 

Wat houdt een intakegesprek in?

Voorafgaand aan de eerste wendag vindt het intakegesprek plaats. Tijdens het intakegesprek geven we je een informatiepakket met daarin een uitleg van veel praktische zaken. Verder zal tijdens het intakegesprek de kindkaart (die je als ouder vantevoren hebt ontvangen en ingevuld) samen worden doorgenomen. Daarna word je met je kind naar de groep gebracht om kennis te maken met de Nannies en de andere kinderen.
    020-4170117         info@compananny.nl