Waar kan ik het LRK nummer van de vestiging vinden?

Je kunt het LRK nummer vinden op onze website, onder het kopje ‘Vestigingen’, bij de vestiging van jouw keuze, praktische informatie. Ook staat deze op je contract, wanneer je kindje reeds geplaatst is.


 

Wanneer zijn de vestigingen gesloten?

Op officiële feestdagen is CompaNanny gesloten: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag. 
Daarnaast sluiten we maximaal 2 keer per jaar de deuren als gevolg van studiedagen voor personeel. Deze data worden ten minste 3 maanden voorafgaand aan de betreffende dag gecommuniceerd naar ouders.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Het spijt ons zeer als je niet tevreden bent en een klacht hebt. Natuurlijk kun je deze klacht bespreken met de direct betrokkene(n), de pedagogisch medewerker en/of de vestigingsmanager. De vestigingsmanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de locatie en de aangewezen persoon om samen tot een oplossing te komen. Je kunt je klacht ook schriftelijk met de klachten coördinator delen; haar contactgegevens kun je opvragen via office@compananny.nl. De klachten coördinator zal na ontvangst van de klacht, zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.
    020-4170117         info@compananny.nl