Experts in kindontwikkeling en opvoeding

Onze liefdevolle, zorgzame Nannies zijn experts op het gebied van kindontwikkeling en opvoeding. Goed geschoold en voortdurend getraind in het herkennen van de verschillende ontwikkelingsstadia die elk kind doorloopt. 

In ons Pedagogisch beleidsplan kan je meer lezen over onze missie, onze pedagogische visie en de wijze waarop we inspelen op de verschillende ontwikkelingsfasen waar kinderen zich in bevinden.

De 7 waarden bij CompaNanny

In onze pedagogische werkwijze staan 7 waarden centraal. We geloven dat deze waarden het mooiste bij kinderen naar boven halen. En dat de waarden de basis vormen voor een optimale ontwikkeling. We helpen kinderen bij de vorming van hun eigen waarden en geven hen de volgende waarden mee als uitgangspunt: respect voor zichzelf, anderen en de wereld; zelfvertrouwen en authenticiteit; verantwoordelijkheid en besluitvaardigheid; nieuwsgierigheid en creativiteit. Doordat de Nannies een omgeving creëren waarin deze waarden centraal staan, volgen kinderen dat goede voorbeeld.
 


    020-4170117         info@compananny.nl