Voorbeelden van onze pedagogische werkwijze

Onze Nannies worden voortdurend getraind in de pedagogische werkwijze van CompaNanny. Zij herkennen de ontwikkelingsstadia die elk kind in een eigen tempo doorloopt en met gerichte acties ondersteunen zij de ontwikkeling van essentiële vaardigheden. 

Aandacht voor emotionele veiligheid

De Nannies erkennen en benoemen zichtbare en geuite gevoelens van kinderen. Zo geven ze kinderen de ruimte zichzelf te zijn. Boosheid en verdriet zijn bijvoorbeeld twee gevoelens die kinderen mogen hebben en waar Nannies hen in kunnen ondersteunen.

Passief speelgoed maakt actieve kinderen

Passief speelgoed maakt actieve kinderen

Passief speelgoed maakt kinderen actief! Materiaal dat ongedefinieerd is (blokken, ballen, lapjes e.d.), doet een beroep op de creativiteit van het kind zelf. Kinderen bedenken variaties in spel die wij als volwassenen niet meer zouden bedenken. Door passief speelgoed en materiaal in verschillende hoekjes aan te bieden, gaan kinderen hiermee stapelen, verzamelen, sorteren en imiteren.

 
Alle bewegingsfases zijn belangrijk

Alle bewegingsfases zijn belangrijk

Er wordt met een ruime grondbox gewerkt waar de allerkleinste baby’s ongestoord in kunnen spelen. Zo krijgt het kind voldoende bewegingsruimte om zichzelf alle overgangsfasen eigen te maken. Liggen, tijgeren, zitten en tot slot lopen op eigen tempo.
 
Kinderen zijn net als volwassenen

Kinderen zijn net als volwassenen

Ieder kind heeft een eigen persoonlijkheid en wil erkend en gerespecteerd worden. Daarom vertellen Nannies altijd aan kinderen wat ze gaan doen en waar ze mee bezig zijn. Bijvoorbeeld het wassen van een gezichtje. Door het aan te kondigen, begrijpt een kind wat er komen gaat en voelt het zich gerespecteerd. Of we bieden het kind de keuze om zelf zijn gezicht te wassen. Dit stimuleert een gevoel van emotionele veiligheid van een kind en dat is de basis voor een goede ontwikkeling. 

 
    020-4170117         info@compananny.nl