Het team van CompaNanny 2e Openluchtschool

Elke Nanny is professioneel geschoold om kinderen een optimale ondersteuning te geven in hun ontwikkeling. Binnen de pedagogische visie van CompaNanny stimuleren we kinderen om zich te ontwikkelen tot een individu, waarbij zijn of haar krachten tot uiting komen. 

Peuterspeelzaal en BSO

Op de locatie is zowel een peuterspeelzaal (VVE) als Buitenschoolse opvang (BSO) gevestigd en we werken nauw samen met de 2e Openluchtschool om een doorgaande leerlijn te creëren. Op het grote speelplein kunnen zowel de peuters en de BSO kinderen heerlijk buitenspelen en binnen biedt de gymzaal ook een uitdagende speelruimte. 
Zehra, Nanny
Zehra, Nanny
Astrid, Nanny
Astrid, Nanny
Esmee, Pedagogisch Coach
Esmee, Pedagogisch Coach


    020 - 237 47 07         tweedeopenlucht@compananny.nl