VVE Peuterspeelzaal

Op de Peuterspeelzaal van de 2e Openluchtschool bieden we Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) aan voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. VVE richt zich op de brede ontwikkeling van vaardigheden die belangrijk zijn voor de start op de basisschool. Zo leren kinderen samenwerken, op je beurt wachten en je zelfstandig concentreren. Daarbij ontdekken kinderen samen met hun leeftijdsgenootjes wat ze leuk vinden! Specifiek is er aandacht voor peuters met een taalachterstand. Door VVE kunnen kinderen op een speelse manier hun achterstand inhalen en kunnen ze alvast wennen aan de omgeving, andere kinderen en de manier van werken op de basisschool.
Met de voorschool voorbereiden op de basisschool

Met de voorschool voorbereiden op de basisschool

Dankzij de voorschoolse educatie is de stap naar de basisschool voor kinderen gemakkelijker. Onze voorschool is verbonden aan de 2e Openluchtschool en er wordt een doorgaande leerlijn gecreëerd. We vinden het daarnaast belangrijk dat kinderen in een huiselijke en vertrouwde omgeving kunnen spelen en ontdekken op een manier die bij hen past. Onze liefdevolle en deskundige Nannies bieden hierbij professionele begeleiding en een veilige speelomgeving met materialen die uitdagen tot spel en samenspel. 

Voorrangsregeling 2e Openluchtschool
Vanuit de samenwerking tussen de 2e Openluchtschool en CompaNanny hebben kinderen, die ten minste 1 jaar naar de Peuterspeelzaal van CompaNanny zijn gegaan, voorrang op een plekje op school. Onze Nannies nemen de kinderen, die bijna over gaan naar de basisschool, geregeld mee naar hun toekomstige klassen om even kennis te maken met de juf en bijvoorbeeld om werkjes te lenen.
 
Actief leren van ervaringen

Actief leren van ervaringen

We werken op de VVE-groep met de methode Kaleidoscoop en combineren dat met de pedagogische werkwijze van CompaNanny. We gaan uit van het competente kind met een wil om te ontwikkelen en te ontdekken. Ze willen dingen leren waardoor zij zich ontwikkelen. Het is onze rol om kinderen daarin optimaal te ondersteunen, zodat zij in hun eigen tempo allerlei vaardigheden kunnen ontwikkelen. Hierbij staat actief leren centraal. Dit stimuleren we door te leren van ervaringen, door kinderen te helpen hun spel uit te breiden, door te praten met de kinderen over wat ze aan het doen zijn en door hen te helpen om problemen zelf op te lossen. Om kinderen uit te nodigen tot spel en samenspel zorgen de Nannies voor een voorbereide ruimte. De Peuterspeelzaal is ingedeeld in hoeken, zoals een huishoek, een bouwhoek, een hoek om te tekenen of te knutselen en een rusthoek waar zij kunnen lezen. In deze hoeken kunnen kinderen spelenderwijs creatieve, cognitieve, sociale, zintuigelijke en motorische vaardigheden ontwikkelen.
 
Een ochtend op de peuterspeelzaal

Een ochtend op de peuterspeelzaal

Het ochtendprogramma van de CompaNanny peuterspeelzaal start om 08.00 uur en eindigt om 13.00 uur. Tot uiterlijk 09.00 uur kun je je kind komen brengen, want om 09.00 uur starten we met de kring. Hierin bespreken de Nannies samen met de peuters wat ze hebben meegemaakt, wordt er een liedje gezongen of een spelletje gedaan. Ook vertellen de Nannies welke activiteit er op het programma staat die ochtend. Het activiteitenaanbod wordt afgestemd op de ontwikkeling van de kinderen. Nannies verzorgen de activiteiten zelf, of in samenwerking met partnerorganisaties zoals Muziekschool Amsterdam, SE Dag, Yogaleentje en Moments4Kids. Na de kring eten we fruit en geven we de kinderen ook alle ruimte om zelfstandig te spelen. Tegen het einde van de ochtend wordt er een verse, biologische lunch klaargemaakt voor de peuters. Tijdens schoolvakanties en studiedagen is de peuterspeelzaal gesloten.
 
    020-4170117         tweedeopenlucht@compananny.nl