VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)

Het doel van VVE is het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen van 2,5 tot 4 jaar, bij wie sprake is van een dreigende taalachterstand. Kinderen met een indicatie komen in aanmerking voor een VVE. Peuters komen 4 dagdelen per week van 8:15-12:00 uur, 40 weken per jaar. Tijdens de schoolvakanties is de VVE-groep gesloten, omdat we op die dagen open zijn voor kinderen van de Buitenschoolse opvang.

Voorbereiding op de basisschool

Voorbereiding op de basisschool

Dankzij de voorschoolse educatie is de stap naar de basisschool voor kinderen gemakkelijker. Onze voorschool is verbonden aan de 7e Montessori basisschool. Dit betekent dat de kinderen bij ons op de voorschool alvast kunnen wennen aan het gebouw, de klas en de manier van werken op de basisschool. Onze Nannies nemen de kinderen, die bijna over gaan naar de basisschool, geregeld mee naar hun  toekomstige klassen om even kennis te maken met de juf en verschillende werkjes te lenen. 
 
Puk & Ko

Puk & Ko

We werken in de VVE-groep met de methode Puk & Ko. Puk & Ko is een totaalprogramma, dat bestaat uit tien verschillende thema's met  verschillende activiteiten. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, de sociaal- emotionele vaardigheden, en motorisch en zintuiglijke vaardigheden van de peuters. De activiteiten worden afgestemd op de ontwikkeling van de kinderen. Nannies kijken per kind wat het kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen en in welke mate de activiteit hierbij aansluit. 
 
    020-8202029         7emontessori@compananny.nl